RƯỢU CAU GIA TRUYỀN PHÁP TUỆ - 0978797763

RUOUCAU.NET - CHUYÊN BÁN SỈ VÀ LẺ RƯỢU CAU PHÁP TUỆ CHỮA ĐAU RĂNG VIÊM LỢI TẠI TPHCM - HÀ NỘI - SHIP HÀNG TOÀN QUỐC

Chuyên Mục

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM TÍN LUẬN - PHẦN THƯ NGỎ

OM MU NI MU NI MA HA MU NI YES SO HA
NA MO AVALOKITE SHAVARAYA
OM GAGANA SAMBHAVA VAJRA HOH


THƯ NGỎ


Một sự thật đã mang đến cho tôi trên đường trở về với bản lai diện mục của chính mình. Sau khi tôi đến nhập thất tại ĐÀ LA NI tự 21 ngày, tôi đã được nhà sư có đạo danh GL cho mượn và khuyến khích đọc pháp Quán Thế Âm Bồ Tát Tín Luận của ông HẢI TÍN cư sĩ.
Một thủa tôi còn bé thì đã có duyên với Ngài Quán Thế Âm, tôi thường niệm hồng danh Ngài như là bài hát và để khi có tai nạn đến thì nguyện cầu hóa giải. Cho đến khi lớn lên vẫn vậy, mặc dù đổi thay nhiều phương pháp của các tôn giáo vì lòng còn ham muốn cái gì là chân lý vậy.
Kỳ thực, khi tôi đến nhập thất thì đã tính trước là hành trì bộ pháp Quán Thế Âm trong thời gian đó và tôi cũng đã được đưa vào một am thất cũng có tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, đồng thời vài ngày sau đó được sư GL đến cho mượn để hành trì.
Quả thật là Bảo Pháp, sau khi tôi hành trì qua một đợt ba ngày và đã mở được nhiều huyền trí. Tôi đã ghi chép lại một số điểm quan trọng nhưng thật ra thì mỗi chữ của những chữ đó đều là quan trọng cả. Đây là một trung đạo, là một điểm quan trọng nối kết để phát triển sự thành tựu giác ngộ.
Nơi trong hiện đời này, cái gì cũng sử dụng ba chữ: Danh - Lợi - Tình để trao đổi những sự phiền não thêm lên và bao người vẫn cứ hăng hái đi vào đó để chuốc khổ mà không hay biết. Phật pháp như là một màng lưới bao phủ thế gian như vi trần và chỉ cần chờ Tâm mở đại hùng, đại lực, đại từ bi của chính mình để thực hiện con đường cứu khổ, cứu nạn cho tự thân, tâm mà bước lên bờ giác.
Theo thiển ý của cá nhân tôi, thì đây là một bộ luận không thể thiếu trong các nguồn Đại Thừa pháp của Phật học ngoài phẩm Phổ Môn thứ 25 Diệu Pháp Liên Hoa Đại Thừa kinh. Thật là một diệu lực vô tác hầu đưa chúng ta rời bể sông mê, là một diệu dụng để tùy thuận chuyển hóa các năng lực hạ, trung, thượng đến sự thành tựu không thể nghĩ bàn tới được.
Sau khi tôi ra thất, vài ngày sau đó có một chuyến đi Nha Trang lo Phật sự, tôi đã tình cờ và giúp được một người bạn trẻ đang bị chướng ngại lớn trong sự tu học và sự đối đãi ác chướng của thế gian. Chỉ trong một giờ đồng hồ, tất cả đã chuyển bại thành thắng, nghịch thành thuận, vô minh thành minh. Như có một cái gì đó, một sự sắp đặt cho tôi gặp như vậy, để phải làm và nói như vậy. Tôi đã dùng sự diệu dụng của bộ luận này, sự hiểu biết của mình và cùng với những lời cao minh của sư GL mà tôi đã vượt qua, mở được nút thắt lớn lao để khai phá đường tâm, lần về bản giác tự tại và lợi tha mà bấy lâu nay dường như tạm dừng lại.
Có nhiều việc tôi đã thành tựu qua, do áp dụng bộ tín luận của Bồ Tát Quán Thế Âm mà không tiện để nói ra trên mặt giấy và bạn đọc, hầu như để quý hữu tình, hữu duyên, hữu lực tự phát triển tính giác để gặt hái sự thậm thâm vi diệu này trong tâm thức của chính mình.
Thành thật biết ơn ông HẢI TÍN cư sĩ, nhà sư GL và những vị Bồ tát đã thực hiện Tâm, Thân không ít trên đường Phật sự vì tính giác của hữu tình chúng sinh.
Cùng một lúc này các mật hành giả, thiện tri thức đã đồng một tâm ấn tống bộ luận vi diệu này như những làn khói hương, như nước ngầm sâu lan tỏa khắp các chốn của mường phương chư Như Lai. Xin được thành tâm phụng cúng dường và xin được chứng minh hầu luôn thôi thúc lòng đại bi của mỗi hữu tình lần hồi quay về với sự tương đồng của tính giác ngộ như chư Phật vậy.Nguyện cầu tâm thức của hữu tình
Trì xong bộ luận chuyển đẹp xinh
Đẹp xinh mãi mãi trong giác ngộ
Độ ta, hữu chúng, quán luận kinh.
                                               
 Lời ngỏ viết tại Hoa Kỳ (9:15am, 24/11/2003)
                                                          Đàn phán Tâm Tôn Mật Đà La Ni 4
                                                                               Kính bái
                                                              Mật sĩ, Nhật Quang Kim Cương
(Trích Bồ Tát Quán Thế Âm Tín Luận)

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM